Notice: Undefined variable: _REQUEST in /var/www/clients/client20/web20/web/application/database/models/generated/BaseDb_Text.php on line 3

18.5. Dětský den s poníky

VII. Dětský jezdecký den s poníky 2019
Den s poníky pro celou rodinu!

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel: JK Panská lícha, o. s., Obřanská 180a, 614 00
1.2. Datum konání: 18. 5. 2019
1.3. Místo konání: Jezdecký areál Panská Lícha
1.4.1. Kolbiště: písčité 50×80 m, drezurní obdélník 20×60 cm

2. Funkcionáři:
- ředitel: Ing. Jiří Charvát
- rozhodčí: Marcela Šedá
- lékařský dozor: MUDr. Martina Jansová
- veterinární dozor: MVDr. Dominika Matušková

3. Technické údaje:
3.1. Předpisy: veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2. Soutěže:
3.2.1 Drezůrní úloha ZH1
- pro děti do 12 let, omezen počet startů (10)
3.2.2. Jízda zručnosti s vodičem
- pro děti do 12 let, ne na čas, hodnotí se styl a správnost projetí překážek body 0-10
3.2.3. Jízda zručnosti bez vodiče
- pro děti do 12 let, ne na čas, hodnotí se styl a správnost projetí překážek body 0-10
3.2.4. Křížkový parkur s vodičem
- pro děti do 12 let, 5-6 křížkových skoků, maximální výška překážek do 40 cm,
- soutěž na styl jezdce, ne na čas
3.2.5. Křížkový parkur bez vodiče
- pro děti do 12 let, 5-6 křížkových skoků, maximální výška překážek do 40 cm
- soutěž na styl jezdce, ne na čas
3.2.6. Parkur do 50 cm
- 5-6 skoků, pro děti do 12 let
- soutěž na styl jezdce, ne na čas

Nově přidané soutěže pro speciální výstavní třídy Shetlandský pony a Welsh pony
3.2.7. Mladý vystavovatel
- pony a vodič (dítě) předvádí pony ve výstavním kruhu. Je hodnocen soulad a poslušnost ponyho s vodičem.
- soutěž pro Shetlandský pony a Welsh pony, otevřená soutěž
3.2.8. Lead Rein
- jezdec (dítě) jede na pony a jistí vodič
- soutěž přístupná pouze pro Shetlandský pony a Welsh pony
3.2.9. First Ridden
-samostatné vystoupení jezdce (dítěte) na poníkovi
- soutěž přístupná pouze pro Shetlandský pony a Welsh pony
Více informací o těchto soutěžích: http://mspinfo.cz/pravidla-mpsv/lead-rein/

4. Předběžný časový program: veterinární přejímka a prezentace: 8.00 – 8:30 hod., nebo telefonicky:
p. Kadlec – 731 117 990
9.00 – zahájení soutěže č. 1 + dekorování
 10:00 slavnostní nástup všech účastníků, 10:30 start druhé soutěže, ostatní budou následovat
V případě potřeby bude časový harmonogram upraven.

5. Ceny a peněžitá plnění:
5.1. Ceny: floty a medaile pro každého účastníka, poháry pro první tři v každé kategorii, věcné ceny od firmy Jezdecké potřeby Kalenda Brno
5.2. Startovné: 250,-Kč/závodník/soutěž
Vstupné pro návštěvníky Jezdeckého dne je dobrovolné.

6. Všeobecné údaje:
6.1. Přihlášky: přihlášky se vyplňují pomocí jednoduchého formuláře.
Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9wexyDXCRq6eOoF6uEO7IqR594Lh8Qpbxf_ISrkph6PgCqw/viewform
6.2. Uzávěrka přihlášek: 16. 5. 2019 do 20h.  
7. Veterinární předpisy
7.1. Před vyložením koní předloží vedoucí transportu platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2019 (upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii)

8. Ubytování: v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220
e-mail:hotel@panskalicha.cz, ceník: www.panskalicha.cz
9. Ustájení: ve venkovních boxech – 450,- Kč/box/den včetně podestýlky, sena
10. Ostatní ustanovení:
10.1. Upozornění: pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
10.2. Jezdci nemusí být členy ČJF a nemusí být nositeli jezdecké licence. Koně bez omezení.
10.3. Ústroj jezdců: Běžný čistý a nepoškozeny tréninkový úbor. Jezdecká obuv. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky kdykoliv sedí na koni, nebo koně vodí a použiti ochranné vesty povinné pro všechny účastníky.
10.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.


Za pořadatele dne 9. 5. 2019 Jan Kadlecaši partneři

 

BRNO

Podpora statutárního města Brna pro JK Panská lícha v roce 2019 na činnost a pořádání významné akce 398.000,- Kč

kam za sportem

jmk

Česká jezdecká federace

 

Zepiko

 

www.animalcake.cz

FEI


 Duchovar logo Espandr
jezdci.cz